برگرفته از تعالی و نو آوری

درباره ما

خدا هست

تولید موجبات و ضامن بقای ملت هاست،

هر ملت آگاه و توانمندی در پی رشد و توسعه تولیدات بومی خود و تلاش در جهت صادرات آن به سایر کشور ها و به تبع آن ارزآوری و افزایش درآمد ملی خود است.

ما، در شرکت مهیاسل، با تکیه بر توان نیروهای متخصص، کارآزموده و متعهد در تلاشیم تا با تولید محصولی با کیفیت و درخور شان مصرف کننده، ضمن تامین نیاز داخل کشور، نسبت به صادرات محصول به کشور های همسایه اقدام نماییم.

  • ما معتقدیم کیفیت ضامن بقای ماست، لذا تلاش می کنیم تا بقای خود را تضمین کنیم.
  • ما معتقدیم زندگی ارزشمند است، لذا ارزش آن را با ایجاد اثری مثبت در این دنیا و رعایت استاندارد حفظ می کنیم.
  • ما معتقدیم به عنوان یک تولید کننده در قبال مشتریان خود و جامعه مسئولیتهایی داریم، لذا تمام تلاش خود را در جهت رعایت حقوق ذینفعان بکار می گیریم.
  • ما معتقدیم کودکان سرمایه های اصلی جامعه هستند، لذا تلاش می کنیم محصولی سالم و ایمن به خانواده های آنها ارائه کنیم.
  • و در نهایت معتقدیم اخلاق مهمترین رکن در زندگی است، لذا معتقدیم اخلاق حرفه ای را در تمام امور سازمان رعایت کنیم.